rüyada cinsel ilişki görmek

Reel hayatta boy abdesti gerektiren cinsel ilişki görmenin tabiri yoktur.

Ölü kişi ile cinsel ilişkiye girdiğinizi ve boşaldığınızı (sperm geldiğini) görmeniz; menfaate yorulur.

Aynı Rüyanızda boşalmadığınızı (sperm gelmediğini) görmeniz; kötüye yorulur.

Ahirete göçmüş birisinin eşi ile cinsel ilişkiye girdiğinizi görmeniz; hacetinizin kabul olacağına yorulur.

Vefat etmiş bir mahreminiz ile cinsel ilişkiye girdiğinizi görmeniz; Ahirete göçmüş birisinin malından size de verileceğine yorulur.

Ölü kişi ile şehvetle öpüştüğünüzü görmeniz; evleneceğinize ve muradınıza ereceğinizi temsil eder.

Cinsel ilişkiye girdiğinizi ve boşaldığınızı görmeniz; hacetinizin reva olacağına yorulur.

Sizin biriyle cinsel ilişkiye girdiğinizi görmeniz; o kimseden hayır göreceğinize ve arzu ettiğiniz şeyleri elde edeceğinize yorulur.

Birinin sizinle cinsel ilişkiye girdiğini görmeniz; zengin olacağınıza ve soyunuzun da bu zenginlikten faydalanacağına yorulur.

Kendinizin altta eşinizin de üstte olduğu bir pozisyonda cinsel ilişkiye girdiğinizi görmeniz; başka bir bayan ile evleneceğinize ve ondan hayır elde edeceğinize temsil eder.

Kendi helâlinizle cinsel ilişkiye girdiğinizi görmeniz; saygınlık kazanacağınıza yorulur.

Bakire bir kızla cinsel ilişkiye girdiğinizi görmeniz; düşmana karşı zafer elde edeceğinize yorulur.

Herhangi bir mahreminiz ile cinsel ilişkiye girdiğinizi görmeniz; o kimseye karşı sevginizin daha da artacağına ve yakınlarınız arasında saygıyla anılacağınıza yorulur.

Hayvanlar ile cinsel ilişkiye girdiğinizi görmeniz; kariyerinizin yükseleceğine ve bir ev sahibi olacağınıza yorulur.

Yahudi bir bayan ile cinsel ilişkiye girdiğinizi görmeniz; dünyadan yana arzu ettiğiniz şeyleri elde edeceğinize, ancak ahiretten mahrum kalacağınıza…

Kendi eşiniz ile ilişkiye girdiğinizi görmeniz; işlerinizin iyiye gideceğine, sevineceğinize ve murada ereceğinize yorulur.

Eşinizi veya yabancı bir bayanı kucağınıza aldığınızı görmeniz; ömrünüzün uzayacağına yorulur.

Bir başkasının kendi eşiniz ile cinsel ilişkiye girerken görmeniz; saygınlığınızı kaybedeceğinize yorulur.

Kendi kendiniz ile cinsel ilişkiye girdiğinizi görmeniz; öncü veya başkan olacağınıza, bol miktarda gelir elde edeceğinize, muradınıza ereceğinize ve saygınlık kazanacağınıza yorulur.

Ölmüş bir bayan ile cinsel ilişkiye girdiğinizi görmeniz; herhangi bir konuda ümidinizi yitireceğinize, ama sonra sevineceğinize yorulur.

Anneniz ile cinsel ilişkiye girdiğinizi görmeniz; hacca gideceğinize yorulur.

Kız kardeşiniz ile cinsel ilişkiye girdiğinizi ve kimseye bundan söz etmediğinizi görmeniz; bir zarara uğrayacağınıza yorulur.

Erkek kardeşiniz ile cinsel ilişkiye girdiğinizi görmeniz; her an bir fitneyle karşılaşabileceğinize ve bu yüzden dikkat etmeniz gerektiğine yorulur.

Halanızla cinsel ilişkiye girdiğinizi görmeniz; çirkin bir işe bulaşacağınıza temsil eder.

Kendi eşiniz ile veya başka bir bayan ile farklı bir yolla ilişkiye girdiğinizi görmeniz; cinsellikte Resul-i Ekrem’in (s.a.a) sünnetini gözetmeyen biri olduğunuza yorulur.

Herhangi bir bayan mahreminiz ile ilişkiye girdiğinizi görmeniz; akrabalarınızla büyük bir sorun yaşayacağınıza yorulur.

Vefat etmiş bir bayan ile cinsel ilişkiye girdiğinizi görmeniz; fakirleşeceğinize yorulur.

Vefat etmiş birinin kendi eşi ile cinsel ilişkiye girdiğinizi görmeniz; tüm umutlarınızı suya düşürecek bir iş yapacağınıza yorulur.

Husumet içinde olduğunuz bir gençle ilişkiye girdiğinizi görmeniz; aranızdaki husumetin sevgiye dönüşeceğine ve o kimseden menfaat elde edeceğinize yorulur.

Yaşlı biriyle ilişkiye girdiğinizi görmeniz; hayra temsil eder.

Bir padişahın hareminde cinsel ilişkiye girdiğinizi görmeniz; düşmana karşı zafer elde edeceğinize yorulur.

cinsel ilişki rüya tabirleri

Vahşi bir hayvan ile cinsel ilişkiye girdiğinizi görmeniz; düşmana karşı zafer elde edeceğinize ve hacetinizin reva olacağına yorulur.

Bir Kitap ehliyle cinsel ilişkiye girdiğinizi görmeniz; dünyevî işlerinizin düzene gireceğine yorulur.

Fuhuş ehli bir bayan ile cinsel ilişkiye girdiğinizi görmeniz; dünya malı elde etmek isterken haram mal elde edeceğinize temsil eder. Bu rüya, bayanlar için de aynıdır.

Bir deveyle cinsel ilişkiye girdiğinizi görmeniz; dertlerden kurtulacağınıza, düşmana galip geleceğinize, malınızın çoğalacağına ve şöhret bulacağınıza yorulur.

Hayızlı bir bayan ile cinsel ilişkiye girdiğinizi görmeniz; işinizin kötüye gideceğine yorulur.

Vefat etmiş bir bayan ile cinsel ilişkiye girdiğinizi görmeniz; aynı bayanun akrabalarıyla dost olacağınıza veya işinizin kötüye gideceğine yorulur.

Aynı Rüyanızda ilişkiye girdiğiniz bayanın hayatta olduğunu görmeniz; o bayanun akrabalarından uzaklaşacağınıza temsil eder.

Bildiğiniz, tanıdığınız bir gençle cinsel ilişkiye girdiğinizi görmeniz; ondan hayır göreceğinize yorulur.

Tanımadığınız bir gençle cinsel ilişkiye girdiğinizi görmeniz; birin yardımıyla hacetinizin reva olacağına yorulur.

Ölü kişi ile ilişkiye girdiğinizi görmeniz; ölü şahıs hakkında hayır bir işte bulunacağınıza yorulur.

Bildiğiniz, tanıdığınız bir bayan ile ilişkiye girdiğinizi görmeniz; ilişkiye girdiğiniz bayandan hayır göreceğinize ve murada ereceğinize temsil eder.

Kendi eşiniz ile cinsel ilişkiye girdiğinizi görmeniz; üzüleceğinize temsil eder.

Rüyanızda cima etmek büyük bir rütbeye işaret eder.
Rüyanızda görülen cimada döl görülse ve uyandığında üzerine boy abdestinin farz olduğunu görürse, bu rüya batıl bir rüya olduğundan tabir edilmez. Çünkü bu hal ihtilam halidir.
Hasmı ile cima ettiğini gören kimse, Hasmına galip gelir. Dostlarının birisiyle cima ettiğini gören kimse, onlara iyilik eder.
Bazı tabirciler bir kimse rüyanızda bir adam ile cima ederse, o kimse o adam ile habersiz olarak bir yerde toplanırlar. Tanımadığı bir adam ile cima ettiğini gören kimse, malca israf eder. Cima, borcu ödemeye, üzüntü ve kederli kimsenin, üzüntü ve kederden kurtulmasına işaret eder.
Bir kuşla cima ettiğini gören kimse, Hasmına galip gelir. Eğer kuşu tanırsa, o kimse görmediği bir kimse ile muamelede bulunur. Rüyanızda hayvan ile cima eden kimse, arzusunun fevkinde bir hayra nail olur.

Rüyada, cima etmek istediği bir bayanın adam olduğunu rüyasında gören kişi, memur olmak istiyorsa, olamaz ve ümit ettiği şey de vücuda gelmez. Rüyayı gören halktan birisi ise, dünyalığı güçleşir.
Çıplak bir bayan ile cima ettiğini rüyasında gören kişi, üzüntü keder ve sıkıntıdan kurtulur.
Yırtıcı bir hayvan ile cima ettiğini rüyasında gören kişi, ne şekilde olursa olsun Hasmına zafer bulur.
Rüyada dişi bir aslanla cima ettiğini rüyasında gören kişi, büyük dertlerden kurtularak zafere erişir ve işi yükselerek halk arasında heybetli ve kendisinden iyilik ümit edilen bir kimse olur.

Rüyanızda cins-i münasebette bulunmak büyük bir rütbeye işaret eder. Rüyanızda görülen cinsi münasebette döl görülse ve uyandığında üzerine boy abdestinin farz olduğunu görürse, bu rüya batıl bir rüya olduğundan tabir edilmez. Hasmı ile cinsel ilişkiye girdiğini rüyasında gören kişi, Hasmına galip gelir. Dostlannın birisiyle cinsel ilişkiye girdiğini rüyasında gören kişi onlara iyilik eder. Tanımadığı bir adam ile cinsel ilişkiye girdiğini rüyasında gören kişi, malca israf eder. Münasebette bulunmak borcu Ödemeye, üzüntü ve kederli kimsenin, üzüntü ve kederden kurtulmasına temsil eder. Rüyanızda cinsel ilişki de bulunmak istediği bir bayanun adam olduğunu rüyasında gören kişi, memur olmak istiyorsa, olamaz ve ümit ettiği şey de vücuda gelmez.Rüyanızda küçük bir kızla cima ettiğini rüyasında gören kişi, bakire bir kızla evlenir. Bazı tabirciler de demişlerdir ki, Rüyanızda bir çocukla cinsi münasebet yaptığını gören kimseye, bir musibet ve bela erişir. Bir delikanlı ile cinsel ilişkiye girdiğini gören kimseye, nihayeti olmayan bir meşakkat İsabeteder. Bir kimse Rüyanızda bayan ile cinsel ilişkiye girdiğini görürse ve o bayan da Örtülü olsa, hayra temsil eder. Bir insanın rüyasında tanımadığı bir bayan ile cinsi münasebette bulunması, o bayanun görünüşünce o insana arız olacak işlere ve o nisbette işinin tamamlanmasına temsil eder. Eğer o kimse zengin ise, çocuk için birtakım şeyler bağışlamasına ve malik olduğu şeyleri ona vasiyet edip ve buna dair de vasiyetname yazmasına temsil eder.Rüyanızda cinsi münasebette bulunmak, yolculuk, harp, yanma gitmek, sefere çıkmak, savaşmak ve insanın din ve dünyaca istediği şeyden muradına kavuşmasına temsil eder.Rüyanızda kendi eşi ile cinsi münasebet yaptığını rüyasında gören kişi, kendi eşindan umduğu şeye veya kendi eşi kendisinden ümit ettiği şeye temsil eder. Zina eden bir bayan ile cinsel ilişkiye girdiğini gören kimseye, haram bir mal isabet eder. Cennet hurilerinin birisiyle cima ettiğini rüyasında gören kişi, o bayanun güzelliği nisbetinde dini emirleri yerine getirir.Cennet hurilerinin birisiyle cima ettiğini rüyasında gören kişi, sevinç ve ferahlıkla dini bahislerden hayırlı bir şey duyar. Bir bayan Rüyanızda başka bir bayan ile cinsel ilişkiye girdiğini görürse, o bayanun münasebette bulunduğu bayanun sırrına muttali olmasına, fikir ve hareketlerinde bulunduğu bayanu tanımıyorsa, boş bir işle uğraşmasına temsil eder. Evli bir bayan, Rüyanızda başka bir bayan ile cinsel ilişkiye girdiğini görürse, kocasından aynlacağına temsil eder. Bir kimse Rüyanızda bir ölüyle münasebette bulunduğunu veya ölünün kendisiyle cinsel ilişkiye girdiğini görürse, o kimsenin öleceğine temsil eder. Bir kimse Rüyanızda cinsiyet organı ile kendi kendine cinsi münasebet yaptığını görürse, o kimsenin himmet etmemesine ve iyilik etmesi lazım gelenler içincimrilikte bulunmasına, malım israf ederek sarfetmesine ve esini boşamasına temsil eder. Eğer bu rüyayı gören fakirse, onun şiddetli bir hastalığa yakalanmasına, bazen de kendisine nikahı haram olan bayana yaklaşmasına temsil eder.
Kaynak: http://islamiruyatabiri.net/ruyada-C%C4%B0NSEL-%C4%B0L%C4%B0%C5%9EK%C4%B0-gormek-nedir