rüyada cinsel ilişki görmek

Reel hayatta boy abdesti gerektiren cinsel ilişki görmenin tabiri yoktur.

Ölü kişi ile cinsel ilişkiye girdiğinizi ve boşaldığınızı (sperm geldiğini) görmeniz; menfaate yorulur.

Aynı Rüyanızda boşalmadığınızı (sperm gelmediğini) görmeniz; kötüye yorulur.

Ahirete göçmüş birisinin eşi ile cinsel ilişkiye girdiğinizi görmeniz; hacetinizin kabul olacağına yorulur.

Vefat etmiş bir mahreminiz ile cinsel ilişkiye girdiğinizi görmeniz; Ahirete göçmüş birisinin malından size de verileceğine yorulur.

Ölü kişi ile şehvetle öpüştüğünüzü görmeniz; evleneceğinize ve muradınıza ereceğinizi temsil eder.

Cinsel ilişkiye girdiğinizi ve boşaldığınızı görmeniz; hacetinizin reva olacağına yorulur.

Sizin biriyle cinsel ilişkiye girdiğinizi görmeniz; o kimseden hayır göreceğinize ve arzu ettiğiniz şeyleri elde edeceğinize yorulur.

Birinin sizinle cinsel ilişkiye girdiğini görmeniz; zengin olacağınıza ve soyunuzun da bu zenginlikten faydalanacağına yorulur.

Kendinizin altta eşinizin de üstte olduğu bir pozisyonda cinsel ilişkiye girdiğinizi görmeniz; başka bir bayan ile evleneceğinize ve ondan hayır elde edeceğinize temsil eder.

Kendi helâlinizle cinsel ilişkiye girdiğinizi görmeniz; saygınlık kazanacağınıza yorulur.

Bakire bir kızla cinsel ilişkiye girdiğinizi görmeniz; düşmana karşı zafer elde edeceğinize yorulur.

Herhangi bir mahreminiz ile cinsel ilişkiye girdiğinizi görmeniz; o kimseye karşı sevginizin daha da artacağına ve yakınlarınız arasında saygıyla anılacağınıza yorulur.

Hayvanlar ile cinsel ilişkiye girdiğinizi görmeniz; kariyerinizin yükseleceğine ve bir ev sahibi olacağınıza yorulur.

Yahudi bir bayan ile cinsel ilişkiye girdiğinizi görmeniz; dünyadan yana arzu ettiğiniz şeyleri elde edeceğinize, ancak ahiretten mahrum kalacağınıza…

Kendi eşiniz ile ilişkiye girdiğinizi görmeniz; işlerinizin iyiye gideceğine, sevineceğinize ve murada ereceğinize yorulur.

Eşinizi veya yabancı bir bayanı kucağınıza aldığınızı görmeniz; ömrünüzün uzayacağına yorulur.

Bir başkasının kendi eşiniz ile cinsel ilişkiye girerken görmeniz; saygınlığınızı kaybedeceğinize yorulur.

Kendi kendiniz ile cinsel ilişkiye girdiğinizi görmeniz; öncü veya başkan olacağınıza, bol miktarda gelir elde edeceğinize, muradınıza ereceğinize ve saygınlık kazanacağınıza yorulur.

Ölmüş bir bayan ile cinsel ilişkiye girdiğinizi görmeniz; herhangi bir konuda ümidinizi yitireceğinize, ama sonra sevineceğinize yorulur.

Anneniz ile cinsel ilişkiye girdiğinizi görmeniz; hacca gideceğinize yorulur.

Kız kardeşiniz ile cinsel ilişkiye girdiğinizi ve kimseye bundan söz etmediğinizi görmeniz; bir zarara uğrayacağınıza yorulur.

Erkek kardeşiniz ile cinsel ilişkiye girdiğinizi görmeniz; her an bir fitneyle karşılaşabileceğinize ve bu yüzden dikkat etmeniz gerektiğine yorulur.

Halanızla cinsel ilişkiye girdiğinizi görmeniz; çirkin bir işe bulaşacağınıza temsil eder.

Kendi eşiniz ile veya başka bir bayan ile farklı bir yolla ilişkiye girdiğinizi görmeniz; cinsellikte Resul-i Ekrem’in (s.a.a) sünnetini gözetmeyen biri olduğunuza yorulur.

Herhangi bir bayan mahreminiz ile ilişkiye girdiğinizi görmeniz; akrabalarınızla büyük bir sorun yaşayacağınıza yorulur.

Vefat etmiş bir bayan ile cinsel ilişkiye girdiğinizi görmeniz; fakirleşeceğinize yorulur.

Vefat etmiş birinin kendi eşi ile cinsel ilişkiye girdiğinizi görmeniz; tüm umutlarınızı suya düşürecek bir iş yapacağınıza yorulur.

Husumet içinde olduğunuz bir gençle ilişkiye girdiğinizi görmeniz; aranızdaki husumetin sevgiye dönüşeceğine ve o kimseden menfaat elde edeceğinize yorulur.

Yaşlı biriyle ilişkiye girdiğinizi görmeniz; hayra temsil eder.

Bir padişahın hareminde cinsel ilişkiye girdiğinizi görmeniz; düşmana karşı zafer elde edeceğinize yorulur.

cinsel ilişki rüya tabirleri

Vahşi bir hayvan ile cinsel ilişkiye girdiğinizi görmeniz; düşmana karşı zafer elde edeceğinize ve hacetinizin reva olacağına yorulur.

Bir Kitap ehliyle cinsel ilişkiye girdiğinizi görmeniz; dünyevî işlerinizin düzene gireceğine yorulur.

Fuhuş ehli bir bayan ile cinsel ilişkiye girdiğinizi görmeniz; dünya malı elde etmek isterken haram mal elde edeceğinize temsil eder. Bu rüya, bayanlar için de aynıdır.

Bir deveyle cinsel ilişkiye girdiğinizi görmeniz; dertlerden kurtulacağınıza, düşmana galip geleceğinize, malınızın çoğalacağına ve şöhret bulacağınıza yorulur.

Hayızlı bir bayan ile cinsel ilişkiye girdiğinizi görmeniz; işinizin kötüye gideceğine yorulur.

Vefat etmiş bir bayan ile cinsel ilişkiye girdiğinizi görmeniz; aynı bayanun akrabalarıyla dost olacağınıza veya işinizin kötüye gideceğine yorulur.

Aynı Rüyanızda ilişkiye girdiğiniz bayanın hayatta olduğunu görmeniz; o bayanun akrabalarından uzaklaşacağınıza temsil eder.

Bildiğiniz, tanıdığınız bir gençle cinsel ilişkiye girdiğinizi görmeniz; ondan hayır göreceğinize yorulur.

Tanımadığınız bir gençle cinsel ilişkiye girdiğinizi görmeniz; birin yardımıyla hacetinizin reva olacağına yorulur.

Ölü kişi ile ilişkiye girdiğinizi görmeniz; ölü şahıs hakkında hayır bir işte bulunacağınıza yorulur.

Bildiğiniz, tanıdığınız bir bayan ile ilişkiye girdiğinizi görmeniz; ilişkiye girdiğiniz bayandan hayır göreceğinize ve murada ereceğinize temsil eder.

Kendi eşiniz ile cinsel ilişkiye girdiğinizi görmeniz; üzüleceğinize temsil eder.

Rüyanızda cima etmek büyük bir rütbeye işaret eder.
Rüyanızda görülen cimada döl görülse ve uyandığında üzerine boy abdestinin farz olduğunu görürse, bu rüya batıl bir rüya olduğundan tabir edilmez. Çünkü bu hal ihtilam halidir.
Hasmı ile cima ettiğini gören kimse, Hasmına galip gelir. Dostlarının birisiyle cima ettiğini gören kimse, onlara iyilik eder.
Bazı tabirciler bir kimse rüyanızda bir adam ile cima ederse, o kimse o adam ile habersiz olarak bir yerde toplanırlar. Tanımadığı bir adam ile cima ettiğini gören kimse, malca israf eder. Cima, borcu ödemeye, üzüntü ve kederli kimsenin, üzüntü ve kederden kurtulmasına işaret eder.
Bir kuşla cima ettiğini gören kimse, Hasmına galip gelir. Eğer kuşu tanırsa, o kimse görmediği bir kimse ile muamelede bulunur. Rüyanızda hayvan ile cima eden kimse, arzusunun fevkinde bir hayra nail olur.

Rüyada, cima etmek istediği bir bayanın adam olduğunu rüyasında gören kişi, memur olmak istiyorsa, olamaz ve ümit ettiği şey de vücuda gelmez. Rüyayı gören halktan birisi ise, dünyalığı güçleşir.
Çıplak bir bayan ile cima ettiğini rüyasında gören kişi, üzüntü keder ve sıkıntıdan kurtulur.
Yırtıcı bir hayvan ile cima ettiğini rüyasında gören kişi, ne şekilde olursa olsun Hasmına zafer bulur.
Rüyada dişi bir aslanla cima ettiğini rüyasında gören kişi, büyük dertlerden kurtularak zafere erişir ve işi yükselerek halk arasında heybetli ve kendisinden iyilik ümit edilen bir kimse olur.

Rüyanızda cins-i münasebette bulunmak büyük bir rütbeye işaret eder. Rüyanızda görülen cinsi münasebette döl görülse ve uyandığında üzerine boy abdestinin farz olduğunu görürse, bu rüya batıl bir rüya olduğundan tabir edilmez. Hasmı ile cinsel ilişkiye girdiğini rüyasında gören kişi, Hasmına galip gelir. Dostlannın birisiyle cinsel ilişkiye girdiğini rüyasında gören kişi onlara iyilik eder. Tanımadığı bir adam ile cinsel ilişkiye girdiğini rüyasında gören kişi, malca israf eder. Münasebette bulunmak borcu Ödemeye, üzüntü ve kederli kimsenin, üzüntü ve kederden kurtulmasına temsil eder. Rüyanızda cinsel ilişki de bulunmak istediği bir bayanun adam olduğunu rüyasında gören kişi, memur olmak istiyorsa, olamaz ve ümit ettiği şey de vücuda gelmez.Rüyanızda küçük bir kızla cima ettiğini rüyasında gören kişi, bakire bir kızla evlenir. Bazı tabirciler de demişlerdir ki, Rüyanızda bir çocukla cinsi münasebet yaptığını gören kimseye, bir musibet ve bela erişir. Bir delikanlı ile cinsel ilişkiye girdiğini gören kimseye, nihayeti olmayan bir meşakkat İsabeteder. Bir kimse Rüyanızda bayan ile cinsel ilişkiye girdiğini görürse ve o bayan da Örtülü olsa, hayra temsil eder. Bir insanın rüyasında tanımadığı bir bayan ile cinsi münasebette bulunması, o bayanun görünüşünce o insana arız olacak işlere ve o nisbette işinin tamamlanmasına temsil eder. Eğer o kimse zengin ise, çocuk için birtakım şeyler bağışlamasına ve malik olduğu şeyleri ona vasiyet edip ve buna dair de vasiyetname yazmasına temsil eder.Rüyanızda cinsi münasebette bulunmak, yolculuk, harp, yanma gitmek, sefere çıkmak, savaşmak ve insanın din ve dünyaca istediği şeyden muradına kavuşmasına temsil eder.Rüyanızda kendi eşi ile cinsi münasebet yaptığını rüyasında gören kişi, kendi eşindan umduğu şeye veya kendi eşi kendisinden ümit ettiği şeye temsil eder. Zina eden bir bayan ile cinsel ilişkiye girdiğini gören kimseye, haram bir mal isabet eder. Cennet hurilerinin birisiyle cima ettiğini rüyasında gören kişi, o bayanun güzelliği nisbetinde dini emirleri yerine getirir.Cennet hurilerinin birisiyle cima ettiğini rüyasında gören kişi, sevinç ve ferahlıkla dini bahislerden hayırlı bir şey duyar. Bir bayan Rüyanızda başka bir bayan ile cinsel ilişkiye girdiğini görürse, o bayanun münasebette bulunduğu bayanun sırrına muttali olmasına, fikir ve hareketlerinde bulunduğu bayanu tanımıyorsa, boş bir işle uğraşmasına temsil eder. Evli bir bayan, Rüyanızda başka bir bayan ile cinsel ilişkiye girdiğini görürse, kocasından aynlacağına temsil eder. Bir kimse Rüyanızda bir ölüyle münasebette bulunduğunu veya ölünün kendisiyle cinsel ilişkiye girdiğini görürse, o kimsenin öleceğine temsil eder. Bir kimse Rüyanızda cinsiyet organı ile kendi kendine cinsi münasebet yaptığını görürse, o kimsenin himmet etmemesine ve iyilik etmesi lazım gelenler içincimrilikte bulunmasına, malım israf ederek sarfetmesine ve esini boşamasına temsil eder. Eğer bu rüyayı gören fakirse, onun şiddetli bir hastalığa yakalanmasına, bazen de kendisine nikahı haram olan bayana yaklaşmasına temsil eder.
Kaynak: http://islamiruyatabiri.net/ruyada-C%C4%B0NSEL-%C4%B0L%C4%B0%C5%9EK%C4%B0-gormek-nedir

Bağlantı

———————————–links—————————————-
http://www.turkish-media.com/arama/Gizemli-Siteler-Inanc-Din/Astroloji-Fal-Falcilik/Geleceginizi-Ogrenin/ruya-tabirlerir-l111518.html
http://www.behance.net/resumes/view?id=797509
http://www.behance.net/gallery/httpruyatabirlerircom/11375919
http://www.freelanced.com/freelancers/portfolio/slides.aspx?freelancerid=140018
http://ruyatabirleri.carbonmade.com/projects/4973889
http://ruyatabirleri.writersresidence.com/resume
http://ruyatabirleri.writersresidence.com/about_me
http://ruyatabirleri.writersresidence.com/contact
http://ruyatabirleri.writersresidence.com/blog
http://www.polyvore.com/karisik/set?id=99983681
http://www.pinterest.com/ruyatabirleri06/pins/
http://www.pinterest.com/ruyatabirleri06/boards/
http://www.flickr.com/photos/ruyatabirlerir/10149155644/
http://www.flickr.com/photos/ruyatabirlerir/10149334656/
http://ruyatabirleri.newsvine.com/_news/2013/10/08/20863738-ruya-tabirleri
http://ruyatabirleri.newsvine.com/_news/2013/10/08/20863762-my-social-media-links

Bağlantı

——————————-profiles——————————
https://twitter.com/RuyaTabirlerir
https://plus.google.com/u/0/108538595683856639285/about/p/pub
https://plus.google.com/u/0/108538595683856639285/posts/p/pub
https://plus.google.com/u/0/108538595683856639285/photos/p/pub
https://plus.google.com/u/0/108538595683856639285/plusones/p/pub
https://www.facebook.com/ruya.tabirlerir
https://www.facebook.com/pages/R%C3%BCya-Tabirleri/354183274717782
http://www.alexa.com/siteinfo/ruyatabirlerir.com
http://delicious.com/ruyatabirlerir
http://www.ehow.com/boards/ruya-tabirleri-16999510/
http://www.ehow.com/users/29037600/
http://ruyatabirlerir.hubpages.com/
http://contributor.yahoo.com/user/1790541/ruya_tabirleri.html
http://about.me/ruyatabirlerir
http://www.flickr.com/people/ruyatabirlerir/
http://www.flickr.com/photos/ruyatabirlerir
http://www.youtube.com/channel/UCA2pw-O_kN2vWfJqho9tsOQ
http://www.youtube.com/channel/UCA2pw-O_kN2vWfJqho9tsOQ/about
https://mozillians.org/u/ruyatabirlerir/
https://developer.mozilla.org/tr/profiles/ruyatabirleri
http://tr.gravatar.com/ruyatabirlerir
http://ruyatabirleri.newsvine.com/
http://ruyatabirlerir.tripod.com
http://ruyatabirleri.wikia.com/wiki/Ruyatabirleri_Wiki
http://www.wikihow.com/User:Ruya-tabirlerir
http://creator.wonderhowto.com/ruyatabirlerir/
http://ruyatabirlerir.deviantart.com/
http://lookbook.nu/ruyatabirleri
http://imgfave.com/RuyaTabirlerir
http://vi.sualize.us/ruyatabirlerir/
http://ruyatabirleri.buzznet.com/user/
http://www.pinterest.com/ruyatabirleri06/
http://www.fotolog.com/ruyatabirlerir/
http://ruya-tabirlerir.polyvore.com/
http://ruyatabirleri.foliohd.com/contact

http://ruyatabirleri.smugmug.com
http://weheartit.com/RuyaTabirlerir
http://www.behance.net/ruyatabirleri
http://www.coolphotoblogs.com/profile27166
http://ruyatabirleri.carbonmade.com/
http://cuttings.me/ruyatabirlerir
http://ruyatabirleri.writersresidence.com/
http://www.bleidu.com/ruyatabirleri/
http://www.panoramio.com/user/ruyatabirleri
https://creativemarket.com/ruya.tabirlerir/

rüya tabirlerim

ARABA : Arabaya binmek işlerinizin iyiye gideceğine ve bir terfii edeceğinize işarettir. dolmuş yapan arabaya binmek, güzel geçecek ticari amaçlı bir yolculuğa çıkacağınıza işarettir. Kaza yapmış araba büyük bir mevki sahibi olmaya; yuvarlanmış araba, itibarınızın kısa süreli olacağına; araba altında kalmak, zenginliğe veya büyük bir mirasa; arabanın peşinden koşmak, uzun süreli işsizliğe yorumlanır.

ALTIN : Rüyada altın görmek birkaç şekilde yorumlanır. Rüyada altın ile ilgili herhangi bir şey görmek, maddi, manevi ve sağlık yönünden istenilen şeylerin gerçekleşeceği, çevreden iyilik ve yardım görüleceği bir döneme girildiğini gösterir Altın para, dedikodu demektir. Altınları yığılı bir şekilde gören kimse, birisiyle ilgili bir sırrı öğrenir. Bekar bir genç kız ya da erkek altın yüzük takarsa iyi bir evlilik yapar. Bir erkekten altın para, altın ziynet eşyası alırken gören bir kadın, gizli bir ilişkiye girişir. Ama bu durum muhakkak duyulacaktır..

AMBULANS : Yakalandığınız bir hastalıktan çok çabuk kurtulacaksınız.

AMELİYAT : Rüyasında ameliyat olduğunu gören kişinin sağlığı mükemmeldir.

AMERİKA : İşinizde çok başarılı olup, birden yükseleceksiniz. Fakat bu, birçok kişinin sizi kıskanmasına ve size düşman olmasına neden olacak. Ailenizde bazı tartışmalar olacağına işarettir.
ABAJUR : Her ne şekilde olursa olsun abajur ile ilgili bir şey görmek, yakın gelecekte bir işten maddi bir kazanç sağlanacağını, faydalı bir işe başlamaya, geliri önceden bilinen ve belli olan işleri belirtir. Rüya tabirleri anda bilmediğiniz, daha sonradan ortaya çıkabilecek bir işten kazanç sağlamak anlamına gelir.
http://islamiruyatabiri.net
ABANOZ : Abanozdan yapılmış bir eşya görmek, iyi olmayan sonuçlarla karşılaşmaya işarettir. Rüya tabirleri islami de abanoz görmeyi kuvvetli ve inatçı biriyle karşılaşma olacağına yorarlar. Abanoz ağacını erkek görürse neşeli, varlıklı bir kadına; kadın görürse katı kalpli zengin bir erkeğe delalet eder

ABDEST ALMAK : Genellikle islami rüya tabirleri ferahlamaya işaret eder. İleri gelen kimselerin yanında ihtiyaçların karşılanmasına yorulur. Temiz bir su ile abdest alınıyorsa amacına kavuşur. Eğer abdest tamamlamazsa amacına kavuşamaz. Soğuk bir mahzende abdest alan çalınan eşyasını bulur.
Abdest alıp namaz kıldığını gören kişi üzüntü ve kederden kurtulur. Tüccar olan kimsenin rüyada abdestin namaz kıldığını görmesi, sermayesi olmadan mal kazanacağına işaret eder. Rüyada abdestin bozulması ise, bir dönem geçici sıkıntılar yaşayacağını belirtir.

ABI HAYAT : Suyundan içmek, hastalıklarınıza ve dertlerinize çare bulacağınız anlamına gelir. Abı hayat suyundan içmek yaşadığınız sürece hastalık ve dertlerle uğraşmayacağınız anlamına gelir.

ABLA : Yaptığınız işte ya da ilerde yapacağınız bir işte karşılaştığınız zorluklar karşısında itibarlı birisi tarafından kollanıp gözetileceğiniz anlamında gelir. Rüyada kendi ablasını görmek, yakında iyi bir haber almak demektir. Bekarlara evlenebileceğini belirtir. Ablanızı veya ablanızın olduğunu görmeniz, bütün işlerinizde koruma göreceğinize ve ömrünüzün uzun olacağına işarettir.

ACI ÇEKMEK : Vücudunda veya başında bir ağrı veya acı bulunduğu şeklinde bir rüya görmek, özel meselelerini başkalarına anlatmaması ve bazı şeyleri kendisine saklamayı öğrenmesi gerektiğine işarettir. Diş ağrısı: Rüyada diş ağrıması yakında sevindirici bir haber alacağınıza işarettir.Bir yerinizi acıttığınızı görmeniz ise dostlarınızın iğneli sözleriyle karşılaşacağınızı gösterir.

ACI : Rüyada acı bir şey yemek, birden sevinmek demektir. Bir söz veya işiteceği şeyler bu sevince de söylenecek neden olabilir. Rüyada acı çekmek tam aksi olarak yorumlanır. Duyulan acı büyük huzur ve mutluluğa işaret eder. Ellerdeki acı hissetmek bolluk olarak yorumlanır.
araba
islami ruya tabiri

islami ruya tabiri
islami rüya tabirleri
islami rüya tabirleri
islami rüya tabirleri
islami ruya tabiri

islami ruya tabiri

islami ruya tabiri

islami ruya tabiri

islami rüya tabirleri

rüya tabirleri

Geçici ölüm denilen uykuda görülen garip haller… Niçin ve ne surette rüya görüyoruz? Bu bir fenomendir. İlk insan’ın yaratılışından bu güne kadar filozoflar, bilim adamları çeşitli şekillerde açıklamışlar, düşünmüşler, fakat rüyayı kesin bir şekilde belirleyememişlerdir. Ancak şu kadarını bilmemizde fayda vardır ki rüya tabirleri, büyük ve soyut bir dünyadır. Aynı zamanda rüya, öldükten sonraki yaşantımız ile de ilişkilidir. Rüya tabirleri, bu ilişkiyi yakalamak, temiz duygu ve ruh temizliğiyle ancak mümkün olabilmektedir.

http://islamiruyatabiri.net

Rüya tabirleri, çok ince gerçekler keşfedilmiş ve sonsuza kadar da keşfedilmeye devam edilecektir. Chicago üniversitesi uyku araştırmalarından islami rüya tabirleri uykunun hiç bir fonksiyonu olmadığını tespit etmiştir. Adale yorgunluklarının azalmasına rağmen vücudun dinlenmesi için uykuya ihtiyacı olmadığını söylemiştir. Çünkü vücudumuzdaki hücrelerin kendi kendilerini tamir etme yeteneği vardır. Araştırmacıların tespitlerine göre bu esnada faaliyetten uzak olmasına, ya dinlenme veya uyku durumunda bulunmasına da gerek yoktur. Uyku sırasında alınan islami rüya tabirleri kayıtları üzerinde yapılan incelemelerde beyinde faaliyetsizlik görülmemiştir. İngiltere Milli Fizik Laboratuarı Kompütür bilimleri bölümünde psikolog araştırmacı islami rüya tabirleri‘ne göre uykunun tek maksadı rüya görmemiz için, zemin hazırlamasıdır. Stanford Tıp Merkezi Uyku Kliniği doktoru dini rüya tabirleri‘nin görüşüne göre ise; rüya görmek son derece önemlidir. Rüyalar fiziki dengenin oluşmasını sağlanmaktadır.

İnsanoğlu hayatının yaklaşık üçte birini uykuda geçirir ki bu da 60 senelik bir ömrün 20 senesi demektir.

islami rüya tabirleri
islami rüya tabirleri
islami rüya tabirleri

islami ruya tabiri

islami ruya tabiri

islami ruya tabiri

islami ruya tabiri

islami ruya tabiri

islami ruya tabiri

islami rüya tabirleri

rüya tabirleri

Aynı rüya farklı zaman ve yerlerde görülürse, bunun yorumu da farklı olur. Bazen aynı rüyayı değişik insanlarda görebilir, ancak her insanın ruhu ve manevi dünyayı anlayışı, yaşamı farklıdır. Bundan dolayı da islami rüya tabirleri yorumu özünden bir şey kaybetmese bile yorumu ve yansıması farklı olur. Zaman zaman başkaları ile ilgili rüyalar da görebiliriz; bizi hiç ilgilendirmeyen bir rüya, bir başka bir başka yakınımızı ilgilendirebilir.

Rüyaları yorumlarken tarafsız olmak, islami rüya tabirleri, duygulara kapılmamak, karamsarlaşmamak gerekir. Bu arada rüyada sadece bir şekil veya olayı değil, her şeyi birlikte yorumlamalıdır. Dini rüya tabirleri renkler de büyük önem taşır.
http://islamiruyatabiri.net
Rüyada görülen bazı insanlar tanıdıksa, adlarına da dikkat edilmelidir. Bu adların anlamları da,islami rüya tabirleri, yaklaşan bir durumu haber verebilir.

Örneğin derdi, sıkıntısı olan biri rüyasında adı Necati olan birini görürse sevinmelidir. Çünkü Necati “kurtuluş” anlamına gelmektedir. Bu durumda rüyayı gören dertten, sıkıntıdan kurtulacaktır. Rüyaları tarafsızca yorumlamalı ve ayrıntıları da değerlendirmelisiniz.

islami ruya tabiri

dini ruya tabiri

islami tabiri

islami ruya

islami rua tabiri

islmi ruya tabiri

islami rüya tabirlri

islami rüya tabirleri

Rüya tabirleri, kabir yaptığını görmek ev tamiratı yapmaya, Kabri sadece görmek hapse yahut inzivaya çekilmeye, Canlı olarak kabre girmek, bir ölünün veresesinden ev satın almaya. Bekarın kabir kazması bir kadını hileyle nikahlamaya. Ölünün defnedildiği kabrin tam üzeriinde ayakta durduğunu görmek büyük bir günah işlemeye. Bilinmeyen ve etrafı açık bir alana kazılan kabir kişinin ahiret evine, bunun içine girmiş ise ecelinin yaklaşmasına. Kabri satın aldığını fakat içine girmediğini görmek evlenmeye,islami rüya tabirleri, Bir kabrin bir yere gittiğini görmek, o mezarın vereselerinden birinin orada ev alarak yerleşmesine, Dikilmiş bir kefenle kabre defnedilmek evlenmeye. Dam üstünde, çatı vs. gibi yerlere kabir kazmak uzun ömre. Kabir ziyareti hapishane ziyaretine.

http://islamiruyatabiri.net

Bir kabri açtığını görmek, orada medfun bulunan kimsenin iş, meslek ve meşrebine talip ve sahip olmaya. Esasen ölmüş birini kabirde ölü bulmak arzu ve isteğine kavuşamamaya, Peygamberimizin mübarek kabirlerini açtığını görmek, terkedilmiş sünnetleri ihya etmeye, derinlere doğrukazıp, kemiklerine ulaştığını görmek, sünnet işliyorum zehabı ile bid atlere sapmaya ve dinde aşırı gitmeye. Ölülerin kabirlerinden kalkıp evlerine doğru gittiğini görmek umut edilmeyen dini rüya tabirleri güzel şeylerin gerçekleşmesine delalet eder.

Rüyada bir insanın kabir yapması, bir evi tamir ve imar etmesi demektir. Kendisinin kabir kazdığını görmesi, bekar ise hile ve yalanla bir kadınla evlenir. Kabir üzerinde ayakta durması onun büyük bir günah işleyeceğine işarettir. Dam üstünde kabir kazması, ömrünün uzunluğuna; kabirleri gezmesi, hapishanede bulunan mahkumları ziyaret etmesine işarettir.

Bir insanın kabir yaptığını görmesi bir evi onarması demektir. Kabir kazmak ise, bekarlar için düzenbazlıkla gerçekleşen evlilik demektir. Kabre girmek ise iş yaşamında sıkıntılar yaşanacak anlamındadır.

Temiz mezar,islami rüya tabirleri, geçmişle ilgili bir şey yüzünden para alınacağına işaret eder. Kişi kabre kendi girerse ömrü uzar.

Rüyada kabir görmek; mahpusa düşmeye, kabir yaptırdığınızı görmek; evinizi tamir ettireceğinize, açık bir kabri örtmek; Sağlıklı, uzun bir ömür sürmeye, kabri kazıp içinden diri insan çıktığını görmek; teşebbüs edilen işte başarı sağlanacağına, birinin sizi kabre koymaya çalıştığını görmek; bir tehlikenin yakınınızda olduğuna, bakımlı, çiçeklerle süslü bir kabir görmek; o memleketin zengin olup kalkınacağına işarettir.